اعطای فروش نمایندگی مجاز

 اتروپات شیمی در نظر دارد به کلیه افراد واجد شرایط نمایندگی فروش اعطا نمایند۰لذا کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند با تلفن های۶۶۰۰۸۳۲۴-۶۶۰۱۳۱۱۳ تماس بگیرند

ATROPLAST 205 افزودنی روان کننده

ATROPLAST 205 افزودنی روان کننده وکاهنده آب بتن شرح محصول Atroplast 205 یک افزودنی مایع است که باعث کاهش آب مصرفی می شودو روان کننده قوی بتن میباشد که با…

ATROSEAL M18 نفوذ گر-پوشش ضد آب سطوح بتنی جهت نفوذدر سازه های بتنی

ATROSEAL M18 نفوذ گر-پوشش ضد آب سطوح بتنی جهت نفوذدر سازه های بتنی شرح محصول Atroseal M18 .پودری ساخته شده بر پایه سیمان مخصوص وفیلرهای شیمیایی ومعدنی که در اثر…