آتروپات شیمی تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و افزودنی های بتن

تاریخچه
آتروپات شیمی ازسال ۱۳۵۶ درزمره پیشتازان عرضه افزودنیهای شیمیایی ساختمان وچسب های ساختمانی در بسیاری از پروژه ها همانند پروژه سد اهر-فرودگاه امام خمینی-بندر عسلویه-پتروشیمی

بندر امام خمینی-سیلوی اهواز-توسعه اکباتان وبسیاری ازپروژه های مهم کشوراسلامی ایران نامی آشنا برای پیمانکاران این پروژه ها می باشد . این واحد با توجه به تغییرات پیش آمده از سال۱۳۸۳ مجدداً وبنا به درخواست مصرف کنندگان گرامی کلیه محصولات تولیدی خود را که شامل انواع چسب های ساختمانی ونیز افزودنیهای بتن می باشدبا علامت وطرح شناخته شده قبل وبا نام آتروپات شیمی که بعنوان اولین مبتکر سیستم کاشیکاری ونصب چسب شناخته شده بود با فرمول های جدید واختصاصی تولید وعرضه نماید .

تلاش ما نه تنهادر عرضه تولید بلکه درجهت برابری با معیارهای جهانی ونیزافزایش کیفیت تولیدات در بالاترین سطح استاندارد بوده واکثر محصولات تولیدی ما پس از انجام آزمایشات مکرر وتاییدواحد کنترل کیفیت به مصرف کنندگان گرامی ونیز به پیمانکاران ساخت ساختمان عرضه می گردد .

-این واحد با توجه به سطح کیفی چسب های کاشی خمیری تولیدی خود با نام تجاری آتروپات شیمی وآترود ونیز چسب پودری (لاتکس دار) با ویژگی پایه سیمانی موفق به دریافت مجوز کاربرد اجباری علامت استاندارد ملی ایران به شماره۶۶۶۱۲۳۱۹۵۸گردید.

این واحد درسال۱۳۸۸موفق به اخذگواهینامه استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت ISO9001-2008   با تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برای تمامی محصولات تولیدی خود شده است .

این واحد دارای دو آزمایشگاه مجزا می باشد که شامل آزمایشگاه بتن ومواد افزودنیهای بتن ونیز آزمایشگاه انواع چسب های خمیری وپودری جمعاً به مساحت۴۰متر مربع ونیز دو واحد مجزای تولید می باشد .

کادر فنی ومجرب ما همواره با حضور در پروژه ها وهمکاری نزدیک ومستمر با متخصصین وپیمانکاران بخش ساختمان وارائه پیشنهادات تلاش دارد ضمن صرفه جویی در هزینه های اجرایی به بهترین نتایج ممکن دست یابد .

این واحد با اتکا ءبه توانمندی های بخش تولیدی وآزمایشگاهی خود وتماس مستمر با پیمانکاران ساختمانی تلاش می کند با حضور در محل کارگاه های ساختمانی ودرک صحیح تر نسبت به رفع مشکلات موجود در ساخت راهکارهای مناسبی را ارائه نماید .