HARDMORTAR 555

پودر سخت کننده سطوح بتنی به صورت خشکه پاششی بامقاومت سایشی بالا

شرح محصول

Hardmortar 555 برپایه سیمان ومواد چسبنده هیدرولیکی وسنگدانه های معدنی غیر فلزی وافزودنی های شیمیایی تولید گردیده است وبه صورت خشک و پاششی بر روی سطوح بتنی تازه اجرا می گردد وپس از اجرا سطحی صاف ومتراکم با نفوذ پذیری کم ومقاوم در برابر سایش می گردد وباعث محافظت در برابر عوامل جوی- شیمیایی-روغن های صنعتی ومواد شوینده می گردد

کاربرد

Hardmortar 555

  • آشیانه های هواپیما وبالگرد-نیروگاه -سکو های تخلیه بارو بارگیری-کارخانه ها
  • کار گاه های مکانیکی ماشین های سبک وسنگین
  • طبقات پایین ساختمان-انباریها-راهرو-پارکینگ ها- پارکینگ های طبقاتی-کارواش ها

مشخصات فنی Hardmortar 555

حالت فیزیکی: پودرخاکستری رنگ وزن مخصوص پودر: ۱/۵ کیلوگرم در لیتر
*روش اجراء: ۱-بتن ریزی :باید توجه داشت بتنی با قابلیت خوب وطرح اختلاط مناسب با حداقل اسلامپ ۷۵میلیمتر وکمتراز ۳% هوا مورد استفاده قرار گیرد در این روش ازاختلاط بتن با میکروسیلیس خودداری شود چون در هنگام خشکه پاشی باعث فیتیله شدن رویه خواهد شد

۲-آماده سازی سطح:

قبل از استفاده از پودر : Hardmortar 555 سطوح زیرین باید عاری از روغن-گرد وخاک-رنگ ومواد عمل آوری ودیگر آلودگیهاکه باعث کاهش چسبندگی می شوندپاک کرد بتن نباید دارای شیرابه ویا جدا شدگی باشد برای نتیجه بهترمی توان از افزودنی های کاهنده آب استفاده کرد لایه های بتنی که برروی آن Hardmortar 555 اجراء می شود باید دارای ضخامت ۷۵ میلیمتر باشد بعداز بتن ریزی باید سطح بتن را با شمشه ترازکرده سپس ویبره نمود وبعد با ماله چوبی صاف نمودHardmortar 555 را بطور معمول به سطحی می زنند که نه زیادخشک ونه زیاد مرطوب باشد با کمک زیر پایه مواد را روی سطح بتن بصورت کامل پخش نمایید
برای نتیجه بهتر کار این عمل در ۲ مرحله انجام شود
الف: توصیه می گردددر دمای ۳۵ الی ۴۵درجه سانتیگراد پس از ۳۰ الی ۴۰ دقیقه پس از بتن ریزی از این محصول استفاده نمایید
ب: ابتدا دو سوم از Hardmortar 555 ا با اطمینان از پخش یکسان بر سطح بتن پاشیده واجازه دهید تا رطوبت سطح را جذب کند ورنگ تیره یک پارچه مشاهده شود سپس با استفاده از شمشه چوبی Hardmortar 555 را شمشه کشی نمایید تا وقتی که بخشی از کف بتن ظاهرگردد 
ج: بقیه مواد را روی سطح پخش نمایید وبعداز انکه رنگ مصالح تیره شد مجدداً با ماله چوبی آنرا پخش نمایید
د:در هنگامی که سطح کار سفت ومحکم شد وفقط کمی رد پا مشخص شود با ماله پروانه ای کار را باید به پایان رساند
ه: اگر از ماله دستی فلزی برای پرداخت نهایی استفاده می شود این کار باید قبل از سخت شدن بتن انجام داد

عمل آوری

عمل آوری باید بلافاصله بعداز آخرین ماله کشی انجام شود ابتدا دور محوطه را حصارکشی نمود وسپس روی سطوح را با پوشاندن توسط پوشش پلاستیکی پوشش داد ویا با استفاده از مواد عمل آوری انجام داد

پوشش دهی

میزان استفاده Hardmortar 555 بین ۳ تا ۷ کیلوگرم در مترمربع می باشد ولی در موارد صنعتی ۵ کیلوگرم توصیه می شود

نکات مهم

در محلهایی که امکان تماس با مواد اسیدی ویا نمک های مربوط به آن وجود دارد واین باعث خوردگی سیمان پرتلند می شود نمی توان از این مواد استفاده نمود
خشکه پاشی ها را نباید در معرض مستقیم آفتاب ویا باد انجام داد مراقبت فوق مانع ایجادخشکی زود رس در عمق ۵ الی ۱۰ میلیمتری سطح مواد شده واز پوسته شدن وجدایی آن از بتن مرطوب زیرین جلوگیری می کند اتفاق فوق در هنگام ماله کشی مشخص می شود
مانند دیگر سطوح بتنی عمل آوری بسیار مهم وزمان مناسب کار بلافاصله بعد از ماله کشی می باشد

محافظت

محل کار بعد از اجرا ی مواد عمل آوری حصار کشی شود ونیز هم زمان با خشک شدن مواد عمل آوری روی سطوح را پوشانده تااز ایجاد لکه ؛ ویا آسیب دیدگی جلوگیری شود واز راه رفتن ویا حرکت دیگر روس سطوح جلوگیری شود واز پاشیدن روغن وانواع اسید ورنگ وغیره روی سطوح عمل آوری شده خود داری شود

انبار داری

Hardmortar 555 را در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید-بارندگی-فشار وروی پالت نگهداری نمایید.در این صورت تا یکسال قابل استفاده می باشد

بسته بندی Hardmortar 555

در کیسه های ۲۰ کیلو گرمی بسته بندی وعرضه می شود.

احتیاط وایمنی

هنگام کار با Hardmortar 555 از وسایل حفاظت فردی مانند دستکش ولباس-ماسک وعینک مخصوص استفاده نماییددرصورت تماس احتمالی با چشم ها بلافاصله آن را بمدت ۱۵ دقیقه شستشو داده وبه پزشک مراجعه نمایید ودر صورت تماس با پوست آن را به دقت بشویید

تاییدیه کیفیت

کلیه محصولات که با نام آتروپات شیمی تولید وعرضه می شوند بر اساس استاندارد های داخلی و بین المللی تولید می شوند و در بسته بندی اصلی خود تحت هر شرایطی دارای تضمین این واحد می باشد در صورت نیاز به اطلاعات فنی بیشتر با کارشناسان این واحد تماس حاصل نمایید.
تلفن دفتر مرکزی: ۶۶۰۰۸۳۲۴- ۶۶۰۱۳۱۱۳ -۰۲۱