ATROLEAK M16 عایق سفید رطوبتی برپایه پلیمرهای محلول در آب

عایق بام سفید ATROLEAK M16 عایق سفید رطوبتی برپایه پلیمرهای محلول در آب شرح محصول Atroleak M16 خمیر تک جزیی و آماده مصرف می باشد که بر پایه پلیمرهای خاص…

ATROGROUT A-115 پودر بند کشی واترپروف مخصوص استخر وپشت بام تقویت شده با پلیمرهای خاص

ATROGROUT A-115 پودر بند کشی واترپروف مخصوص استخر وپشت بام تقویت شده با پلیمرهای خاص شرح محصول Atrogrout A-115 پودربندکشی آماده مصرف در رنگهای متنوع برپایه سیمان وپلیمرهای خاص تولید…

ATROCRETE S-600 افزودنی مایع آنی گیر جهت آب بندی وترمیم نواحی در حال نشت بتن

ATROCRETE S-600  ATROCRETE S-600 افزودنی مایع آنی گیر جهت آب بندی وترمیم نواحی در حال نشت بتن افزودنی مایع آنی گیر جهت آب بندی وترمیم نواحی در حال نشت بتن…

ATRO COAT- 210 پوشرنگ ممتازآکرلیکی برپایه آب برای داخل وخارج ساختمان

ATRO COAT- 210 ATRO COAT- 210 پوشرنگ ممتازآکرلیکی برپایه آب برای داخل وخارج ساختمان شرح کالا پوشرنگ آکریلیک ۲۱۰-Atrocoat نسل جدید پوشش های رنگی پایه آبی هستند که برپایه رزین…

ATROSEAL M18 نفوذ گر-پوشش ضد آب سطوح بتنی جهت نفوذدر سازه های بتنی

ATROSEAL M18 نفوذ گر-پوشش ضد آب سطوح بتنی جهت نفوذدر سازه های بتنی شرح محصول Atroseal M18 .پودری ساخته شده بر پایه سیمان مخصوص وفیلرهای شیمیایی ومعدنی که در اثر…