ATROPROOF 201 افزودنی پودری آب بند کننده و کاهنده آب بتن

ATROPROOF 201 افزودنی پودری آب بند کننده و کاهنده آب بتن شرح محصول Atroproof 201 یک افزودنی پودری است که دارای دو عملکرد در بتن می باشد. اول این که…

ATROSILICAGEL 215 دوغاب یا ژل میکروسیلیس الیاف دار زود گیر بتن

ATROSILICAGEL 215 دوغاب یا ژل میکروسیلیس الیاف دار زود گیر بتن شرح محصول Atrosilicagel 215 الیاف دار بعنوان یک افزودنی بتن جایگزین سیمان برای تولید بتن با مقاومت زیاد دوام…

ATROSILICAGEL 205 دوغاب یا ژل میکروسیلیس برای تولید بتن با کیفیت برتر

ATROSILICAGEL 205 دوغاب یا ژل میکروسیلیس برای تولید بتن با کیفیت برتر شرح محصول Atrosilicagel 205 یک افزودنی با دو ویژگی بسیار مهم برای بتن میباشد , این محصول محتوی…

ATROGROUT 105 افزودنی منبسط کننده و روان کننده وکاهنده آب بتن

ATROGROUT 105 افزودنی منبسط کننده و روان کننده وکاهنده آب بتن شرح محصول Atrogrout 105 افزودنی پودری است که کنترل کننده جمع شدگی بتن وملاتهای پایه سیمانی است این محصول…

ATROFREEZE 601 ضد یخ و زود گیر بتن مایع بدون کلر برای بتن ریزی در هوای سرد

ATROFREEZE 601 ضد یخ و زود گیر بتن مایع بدون کلر برای بتن ریزی در هوای سرد شرح محصول Atrofreeze 601 افزودنی مایع جهت حفاظت بتن در برابر یخ زدگی…

ATROCRETE S-600 افزودنی زود گیر بر پایه سیلیکات اصلاح شده برای عملیات بتن پاششی

ATROCRETE S-600  افزودنی زود گیر بر پایه سیلیکات اصلاح شده برای عملیات بتن پاششی شرح محصول Atrocrete S-600 ماده افزودنی زود گیرکننده مایع بر پایه سیلیکات اصلاح شده با عملکرد…

ATROPLAST 205 افزودنی روان کننده

ATROPLAST 205 افزودنی روان کننده وکاهنده آب بتن شرح محصول Atroplast 205 یک افزودنی مایع است که باعث کاهش آب مصرفی می شودو روان کننده قوی بتن میباشد که با…