چسب های ساختمانی خمیری وپودری ضد اسید وچسب بتن لاتکس دارچسب های ساختمانی خمیری وپودری ضد اسید وچسب بتن لاتکس دار 
 کد نام  محصولبسته بندیقیمتکد نام  محصولبسته بندیقیمت  
 چسب سنگ های تزئینی وآنتیکداخل ساختمانگالن۵/۴کیلوAtrobondEpoxyE603چسب اپوکسی خمیری برای کاشت میلگرد وبولت ونصب نوار و ورقجزA,Bدر بسته۴کیلو   
 سطل ۱۱کیلو   
 AtrosiveF-35 چسب کاشی خمیری(آتروپات شیمی)دیسپرس شده با مقاومت وانعطاف وکارایی بالا۵/۱کیلوAtrosive305چسب پودری جهت نصب ورقپلی استایرن(یونولیت)۲۰کیلوسفید  
 گالن۵/۴کیلو۲۰کیلوطوسی  
 سطل۵/۰ +12   
 دبه۵/۰ +24Atroproof203سیستم آب بندی سطوح بتنی با مقاومت زیاد وخواص الاستیکیپرایمر  
 AtrodAK-35 چسب کاشی خمیریآترود)) سطل ۱۱کیلوچسب آببندی  
 دبه۲۴کیلوپودر آب بندی  
 AtrosiveF-40چسب پودری برای  نصب کاشی سرامیک  سنگدر داخل وخارج ساختمان۲۰کیلوسفیدAtroproof200-A-203عایق رطوبتی پودری تک جزییضد آب کننده سطوح بتنیواترپروف(لاتکس دار)۲۰کیلوسفید  
 20کیلوطوسی۲۰کیلوطوسی  
 AtrosiveL-P-303 چسب پودری استاندارد مخصوص  نصب کاشی وسرامیک پرسلانی وگرانیتیآتروپات شیمیطوسی روشنپرایمر گالن  
 طوسی تیره AtrosealM-12 محافظ نما وبراق کنندهنمای ساختمانیک لیتری  
 Atrosive303 چسب  پودری استانداردکاشی  وسرامیک (واتر پروف)طوسی روشن۴لیتری  
 طوسی تیره۱۰لیتری  
 AtrosiveL-P-303ویژهچسب کاشی وسرامیک  پودری  استاندارد مخصوص استخروپشت بام وکاشی های سرامیکی(واتر پروف)طوسی روشنAtroleakM-16عایق بام سفید رطوبتی برپایه لاتکس جایگزین مناسب ایزوگامیک کیلویی  
 طوسی تیره۴کیلویی  
 Atrosivek-100 چسب بتن   کا-۱۰۰برپایه لاتکسآتروپات شیمییک لیتری۱۰کیلویی  
 4لیتریAtroproofA-203پرایمر زیر سازی وآب بند کننده های سطوح بتنی برپایه لاتکسیک لیتری  
 10لیتری۴لیتری  
 Atrosivek-50 چسب بتن   کا-۵۰(امولسیونی)آتروپات شیمییک لیتری۱۰لیتری  
 4لیتریAtroproof201افزودنی پودری آب بند کننده بتن وکاهنده آب بتنکیسه۲۰کیلو   
 10لیتری   
 Atrogrout115پودربندکشی واترپروفقرمززردقهوه ای کرم سیر مشکیکیسه۵کیلوAtrosealM-18نفوذگر-پوشش ضد آب سطوح بتنی جهت نفوذ در سازه بتنیکیسه۲۰کیلو   
 Atrogrout115پودربندکشی واترپروفسفید کرم روشنکیسه۵کیلوپودر های رنگی  
 پودر رنگ  اخراء۳۰کیلویی  
 Atrogrout115پودربندکشی واترپروف کرم روشنقرمززردقهوه ای کرم سیر مشکی۵/۱کیلوپودررنگ  امراء۳۰کیلویی  
 پودررنگ گل ماش۳۰کیلویی  
 Atrogrout115پودربندکشی واترپروفسفید۵/۱کیلوپودر رنگ دوده۳۰کیلویی  
 پودر  رنگ سبز۳۰کیلویی  
 Atrogrout115پودربندکشی واترپروف کرم روشنقرمززردقهوه ای کرم سیر مشکیگالن۵کیلوییپودر  رنگ آبی۳۰کیلویی  
 به صفحه پشت مراجعه شود  
 Atrogrout115پودربندکشی واترپروفسفیدگالن۵کیلویی  
            
پوشش هاوآب بندکنندهاورنگهای اکرلیکی ساختمانی وصنعتیملات های تعمیری وآرایشی پایه سیمانی واپوکسی 
کد نام  محصولبسته بندیقیمتکد نام  محصولبسته بندیقیمت 
Atrosivek-100 چسب بین بتن  وملات  های سیمانی لاتکس دار وآب بند کننده سطوح بتنی یک لیتریAtrorepair K-60 ملات صافکاری وآرایشی سطوح بتنی لاتکس دار۲۰کیلویی  
4لیتری 
10لیتریAtrorepair525ملات تعمیری سطوح بتنی مسلح به الیاف  پلیمری۲۰کیلویی  
Atrocoat210پوشرنگ ممتاز اکرلیکی برپایه اب برای داخل ساختمان با پوشش بالایک کیلوHardmortar555پودر سخت کننده سطوح بتنی به روش خشکه پاشی۲۰کیلویی  
4کیلو 
10کیلوAtrosiveE-65ملات تعمیری وصافکاری ۲جزیی بر پایه اپوکسیجزA,Bدر بسته۴کیلو  
AtrocoatA-210پوشرنگ ممتاز اکرلیکی برپایه اب برای نما وخارج ساختمان با پوشش بالایک کیلو  
4کیلو  
10کیلوAtroplast205افزودنی روان کنندهوکاهنده آب بتن۱و۱۰کیلویی  
AtroproofB-203پرایمر زیرکار رنگهای ساختمانی داخل وخارج ساختمان۴لیتری 
10لیتریAtrogrout105افزودنی منبسط کننده و روان کننده وکاهنده آب بتن   
ATROPOWDERPaint 220بتونه پودری  مخصوص نقاشی با چسبندگی ومقاومت بالا دربرابر رطوبت 
Atroproof201افزودنی پودری آب بند کننده بتن وکاهنده آب بتن۲۰کیلویی  
AtrogroutA-115پودربندکشی واترپروف برای  استخر وپشت بام تقویت شده با پلیمرهای۵کیلوییدر رنگهای متنوعAtrosicagel215دوغاب یا ژل میکرو سیلیس  الیاف دار(زود گیر بتن)   
Atroprimer E-604 پرایمر وپیوند زا اپوکسی برای اتصال بتن به بتن وفولادجزA,Bدر بسته۴کیلو Atrosicagel205دوغاب یا ژل میکرو سیلیس  برای تولید بتن باکیفیت برتر   
   
Atrorelease روغن قالب امولسیونیحل شونده درآب   Atrocretes-600افزودنی زودگیربرپایه سیلیکات برای بتن پاششی   
   
AtrocreteS-600افزودنی مایع  آنی گیرجهت آب بندی وترمیم نواحی در حال نشت بتن  Atrofreeze601ضد یخ وزودگیر بتن مایع بدون کلراید   
   
گروت های ساختمانی پایه سیمانی واپوکسی  
Atrogroot500ملات گروت سیمانی ریزدانه بدون انقباض با مقاومت زیادکیسه۲۰کیلو  
   
Atrogroot515ملات گروت سیمانی درشت دانه بدون انقباض با مقاومت زیادکیسه۲۰کیلو    
   
AtrogrootA-515ملات گروت سیمانی ( مخصوص)  بدون انقباض  با مقاومت بالاکیسه۲۰کیلو   
 
AtrogroutE-600ملات گروت اپوکسی ۳جزیی دانه ریز بدون انقباض با مقاومت زیادجزA,B,C بسته۲۰کیلو 
AtrogroutE-615ملات گروت اپوکسی ۳جزیی دانه درشت بدون انقباض با مقاومت زیادجزA,B,C بسته۲۰کیلوکلیه محصولات که با نام آتروپات شیمی تولید وعرضه می شوند۰ بر اساس استاندارد های داخلی و بین المللی تولید می شوند و در بسته بندی اصلی خود تحت هر شرایطی دارای تضمین این واحد می باشد در صورت نیاز به اطلاعات فنی بیشتر با کارشناسان این واحد تماس حاصل نمایید.