بدینوسیله به  اطلاع میر ساند تلگرام آتروپات شیمی  با شماره تلفن۰۹۱۹۲۲۱۷۱۸۱ شروع بکار کرد کلیه مشتریان وهمکاران می توانند با مراجعه به تلگرام این واحد با ما در تماس باشند